เราอาจจะเคยเห็นสารคดีสัตว์ในแอฟริกาหรือที่อื่นๆ ที่แสดงให้เห็นถึงความโหดร้ายของห่วงโซ่อาหาร ที่สัตว์นักล่าอย่า…