ประเทศอะไรเอ่ยที่มีกระเป๋าเยอะที่สุดในโลก ปิ๊งป่อง นั่นคือประเทศออสเตรเลียไง งงล่ะสิอาจจะรับมุกไม่ทัน กระเป๋าใ…